Anjeli Reiki  » Otka » Kurzy ktoré vyučujem » Kurzy REIKI »

Kurzy REIKI

Cez tieto kurzy, učitelia R.A.I prezentujú starodávny liečebný system Reiki, založený na napojení sa na inteligentnú božskú energiu.

Ako Reiki expandovalo, vytvorilo sa množstvo vetiev a rozdielov v učení Reiki a v jeho interpretácii
V ľudskej fantázii vykvitli aj pochybné odnože Reiki ako Rainbow-Reiki, Karuna-Reiki, Tibetské-Reiki,....
Egoistické zmýšľanie tých, ktorí potrebujú opravovať Boha, prináša výsledky, ktoré sa prejavujú negatívne, polopravdami a nevedomosťou.
Potom je veľa ľudí zneistených, vedených nesprávnou a teda zdĺhavou cestou.
V súlade s kontinuitou Reiki a po vyčistení výukových metód, R.A.I sa stala v medzinárodnom meradle lídrom vo výučbe Reiki.

 

Reiki 1.stupeň :

Osvojenie základných princípov terapeutickej činnosti.
Psychológie chorôb.
Ozrejmenie vonkajšej a vnútornej cesty Reiki.

Absolvent získa schopnosť sprostredkovať liečivú božskú energiu lásky sebe a ďalším osobám, zvieratám a rastlinám.

Reiki 2.stupeň :

Osvojenie základov práce so symbolmi.
Zvýšenie doterajších schopností.
Rozdielne pôsobenie podľa charakteru chorôb.

Absolvent sa naučí prekonať bariéry vytvorené časopriestorom.

Reiki Majster :

Umožní najmä vnútornú cestu k sebazdokonalovaniu.
Mnohonásobné zvýšenie doterajších schopností.

Absolvent si uvedomí svoju zodpovednosť za každý prejav života.

Reiki Učiteľ :

Absolvent dostáva schopnosť, zodpovednosť a právo učiť a zasväcovať nových absolventov.

Uvádzam len základné informácie o obsahu a technikách.
Ostatné informácie sa dozvie absolvent počas kurzov.

Reiki 1., 2. stupeň a MAJSTER Reiki môžu vyučovať učitelia R.A.I., ktorí získali oprávnenie veľmajstra F.E.Eckarda Strohma.
Stupeň učiteľ Reiki môže z poverenia veľmajstra F.E.Eckarda Strohma vyučovať iba József Lodi.