Anjeli Reiki  » Otka » Kurzy ktoré vyučujem » Seminár Anjeli Atlantídy »

Seminár Anjeli Atlantídy

 

 

Anjeli Atlantídy 1. stupeň

Absolventi pochopia históriu prvého obdobia Atlantídy.
Naučia sa rituál, pomocou ktorého naviažu kontakt s anjelmi.


 

Podmienka: nie je určená podmienka na absolvovanie tohoto semináru

Anjeli Atlantídy 2. stupeň

Absolventi sa naučia novú techniku pre kontakt s Anjelmi.

 

Podmienka: Anjeli 1. stupeň.

Anjeli Atlantídy 3. stupeň

Učiteľský seminár

Absolventi získajú schopnosť, zodpovednosť a právo vyučovať 1. stupeň seminára.


                                                                                                                                                            Podmienka: Anjeli 1. a 2. stupeň.

Uvádzam len základné informácie o obsahu a technikách, ostatné informácie sa dozvie absolvent počas kurzov.

1. stupeň učitelia R.A.I. poverení veľmajstrom F.E.Eckardom Strohmom.
2. stupeň z poverenia veľmajstrom F.E.Eckardom Strohmom môže prísť na Slovensko vyučovať na základe žiadosti aj
József Lödi
3. stupeň z poverenia veľmajstrom F.E.Eckardom Strohmom len József Lödi