Anjeli Reiki  » Otka » Kurzy ktoré vyučujem » Certifikáty pre absolventov »

Certifikáty pre absolventov

Oznamujem absolventom mojich kurzov Reiki, seminára Anjeli Atlantídy, ADT

aj absolventom kurzov Mgr. Petra Tótha
ADT 1. , 2. aj 3.st.
AROLO 1. a 2. st.
2005 až 2007

Že som obdržala certifikáty z daných kurzov.

Prosím, dohodnite si, kedy si certifikaty prevezmete.

Certifikáty nebudem absolventom posielať poštou.

Ďakujem.