Anjeli Reiki  » Otka » Kurzy ktoré vyučujem » Aktívna duchovná terapia »

Aktívna duchovná terapia

 

 

Aktívna duchovná terapia 1. stupeň

Získa základy práce s energiou.
Pochopí psychológiu chorôb a zákon karmy.
Naučí sa diagnostikovať.
naučí sa rozličné spôsoby ošetrenia.

Podmienka: nie je určená

Aktívna duchovná terapia 2. stupeň

Pochopí techniky sebaošetrenia.
Naučí sa oštrovať pomocou polodrahokamov a drahokamov.
Naučí sa komunikovať so svojim duchovným pomocníkom.

Podmienka: ADT 1. stupeň

Aktívna duchovná terapia 3. stupeň

Prehĺbi si doterajšie schopnosti poskytovať terapie.
Naučí sa ďalšie spôsoby ošetrenia.

Podmienka: ADT 1. a 2. stupeň

Aktívna duchovná terapia 4. stupeň

PSI chirurgia

Pochopí intenzitu práce duchovného pomocníka.

Spozná a naučí sa vykonávať Psi chirurgiu.
 
Po zasvätení, je otvorené tretie oko.
Je schopný uskutočňovať energetické operácie.

Naučiť sa to môžete len v R.A.I.

Spirituálna zrelosť a zodpovednosť sú podmienkou pre tento kurz.

Podmienka: ADT 1., 2. a 3. stupeň

Aktívna duchovná terapia 5. stupeň

Majstrovský stupeň

Oboznámi sa so špeciálnymi terapeutickými technikami.

Po úspešnom zvládnutí testov zo základných znalostí, získa právo vyučovať ADT 1. stupeň a ADT 2. stupeň

Podmienka: ADT 1., 2., 3. a 4. stupeň


Uvádzam len základné informácie o obsahu a technikách, ostatné informácie sa dozvie absolvent počas kurzov.

1. a 2. stupeň učitelia R.A.I. poverení veľmajstrom F.E.Eckardom Strohmom.
3. stupeň z poverenia veľmajstrom F.E.Eckardom Strohmom môže prísť na Slovensko vyučovať na základe žiadosti aj
József Lödi
4. a 5. stupeň z poverenia veľmajstrom F.E.Eckardom Strohmom len József Lödi