Anjeli Reiki  » Otka » Terapia » Terapia »

Terapia

Techniky, ktoré autor kurzov F.E.Eckard Strohm, veľmajster R.A.I., poskytol svojim žiakom,             to znamená aj mne, umožňujú ucelený systém pre návrat ku zdraviu klienta.

Terapia za žiadnych okolností nenahrádza prácu kvalifikovaných odborníkov a zdravotných pracovníkov a ani mi neumožňuje preberať ich odbornú a právnu zodpovednosť.

Využívam právo zaručené ústavou, využiť poznatky získané absolvovaním kurzov a seminárov absolvovaných v R.A.I.   k poradenskej činnosti v snahe pomôcť iným ľuďom.

Techniky, ktoré autor kurzov F.E.Eckard Strohm, veľmajster R.A.I., poskytol svojim žiakom, to znamená aj mne, umožňujú ucelený systém  pre návrat ku zdraviu klienta.

Jednotlivé techniky je možné vzájomne kombinovať tak, aby sa dopĺňali a podporovali.
Podstatnú časť terapie pracujem s Atlantis Arolo Tifar, s ADT a dopĺňam ju o prácu s anjelmi a relaxačné techniky.

Poskytujem ošetrenie REIKI,REIKI S ANJELMI, AROLO, ATLANTIS AROLO TIFAR, TELOVÉ SVIEČKY, CHIROPRAKTIKU, BABANDI, RELAXAČNÉ TECHNIKY (od septembra 2011 mám oprávnenie vykonávať regresnú terapiu) aj BIELU MÁGIU.

Cieľom kombinácií je vhodná rýchlosť tak, aby klient zvládol aj očistné procesy.
Terapiu nenarúša liečenie klasickou medicínou ani lieky, ktoré klient užíva.
Počas terapie dokonca dokonale presne otestujeme, či a aké lieky sú potrebné.

Jednotlivé techniky je možné vzájomne kombinovať tak, aby sa dopĺňali a podporovali Podstatnú časť terapie pracujem s ADT a dopĺňam ju
o prácu s anjelmi.

Často uplatňujem aj ošetrenie Tifar.


Objednávky
Objednávky prijímam sama vtedy, keď môžem s vami hovoriť.
Prioritne sa venujem už prítomnému klientovi a bolo by neúctivé, ak by som prerušila jeho terapiu, aby som sa venovala objednávkam. Takže neprijaté hovory riešim dodatočne.

Prvá terapia:
Usilujte sa prísť 5 minút pred objednaným časom.
Neoblečte si, prosím, nič, čo by malo čiernu alebo šedú farbu .
Zdôverte sa so svojim problémom bez zábran a predsudkov.
Podrobné zdôverenie nie je nutnosťou, ale dá možnosť spoznať sa navzájom. 
Dozviete sa súvislosti so vznikom príčiny a reakciou tela = vznikom ochorenia.
Dozviete sa, prečo a ako sa vaše telo prispôsobilo príčine.
Uvedomíte si prvé pocity, začnete spolupracovať .
Začnete vnímať prvé pocity fyzického tela v priebehu terapie.
Na záver sa pokúsite aj vyjadriť svoje pocity.
Vypočujete si informácie o tom, ako budete reagovať v ďalších dňoch po terapii.
Venujte prosím, týmto informaciam dostatočnú pozornosť. Informácie nevychádzajú z naštudovanej literatúry - to sa nedá, ale z vnímania budúcnosti vášho tela. A to neopíše žiadna kniha.
Dozviete sa aj odporúčanie vašej ďalšej terapie.
Vašu ďalšiu terapiu objednáte na mieste popr. sa objednáte telefonicky dodatočne.