Anjeli Reiki  » Otka » Terapia » Relaxačné techniky »

Relaxačné techniky

16.09.2011 som dokončila 4. stupeň relaxačných techník. Získala som oprávnenie poskytnúť aj regresnú terapiu = viesť klienta do jeho minulých životov a odhaliť príčinu problémov priamo tam.

13.8.2010 som dokončila 3. stupeň relaxačných techník.

Základy k problémom v živote človeka spúšťa podvedomie tým, že nesprávne vyhodnotí situáciu. Až 90 % týchto nesprávnych vyhodnotení vzniká od 0 do 6 rokov. Týmto nesprávnym vyhodnotením sa nedá zabrániť a nedá sa ním ani predísť. Vychádza to z nedostatku skúseností
v súvislosti s vekom.

V auguste 2010 som absolvovala v Maďarsku 3. stupeň relaxačných techník.
Nové postupy, ktoré som sa naučila uplatňovať stále vychádzajú z aktívneho zapojenia klienta do celého priebehu terapie.
Ale teraz sa klient dostáva priamo k podstate vzniku problému. K obdobiu, kde problém vznikol a prvý krát sa prejavil.
Klient sa tak smie dostať do obdobia krátko pred svojim narodením.
Ak je to potrebné aj do obdobia pred oplodnením.
A pokiaľ to je nutné, tak dokonca do obdobia, keď bol dušou.
Tak sa dokáže pozrieť na svoje karmické procesy v iných súvislostiach.
Nasledujúce ošetrenie dosiahne opravu nesprávneho vyhodnotenia zo strany podvedomia.
Aj opravy nasledujúcich udalostí, ktoré vychádzali z nesprávneho prvotného vyhodnotenia.

Skúsenosti veľmajstra F.E.Eckarda Strohma potvrdzujú spoľahlivost hypnoanalýzy.
Poukazú tiež na to, že podstatu problému si prenáša duša z minulého života len v mimoriadne ojedinelých situáciach.
Úprimne varujem pred tvrdeniami "terapeutov" : .... to súvisí s minulým životom, .... s 93 životom pred súčasným životom, kde si sa dopustil ....

Jedinečnosť spočíva v osobnosti terapeuta, vo vzťahu terapeuta ku klientovi a vo vzájomnej dôvere.

V priebehu ošetrenia pri sústredení sa a koncentrácii prechádza klient cez rôzne (zmenené) stavy vedomia.
Ako terapeutka vtedy riadim cielene a uvedomelo koncentráciu klienta.
Nasmerujem pozornosť klienta k riešeniu problému aktívnym zapojením sa do celého priebehu terapie.
Nasmerovanie energie je podmienené pozornosťou podvedomia klienta a aj jeho sústredením sa.
A tak sa klient aktívne stáva spolustvoriteľom vlastnej skutočnosti.

Cielené, uvedomelé riadenie tejto vnútornej skutočnosti je najväčším prínosom a najväčšou možnosťou relaxačných techník.

Počas uplatnenia relaxačných techník vlastné podvedomie klienta vždy dokonale chráni.
Za žiadnych okolností (ak by bol nezodpovedný terapeut) nedovolí nijaké ohrozenie, ochráni všetky morálne zákonitosti (všeobecné aj vlastné), zabráni čomukoľvek, čo by bolo v rozpore so zákonom.
Podvedomie koná absolútne logicky, absolútne morálne, absolútne precízne a absolútne spravodlivo.

S technikami relaxačnej výuky pracujem aj pri deťoch.

Podstatou relaxačných techník je, že sú vhodné pre riešenie všetkých problémov.