Anjeli Reiki  » Otka » Terapia » Ošetrenie »

Ošetrenie

Terapia za žiadnych okolností nenahrádza prácu kvalifikovaných odborníkov a zdravotných pracovníkov a ani mi neumožňuje preberať ich odbornú a právnu zodpovednosť.

Využívam právo zaručené ústavou využiť poznatky získané absolvovaním kurzov a seminárov absolvovaných v R.A.I. k poradenskej činnosti v snahe pomôcť iným ľuďom.

Zasiahnem na oblasť, ktorá v teste celkom jednoznačne vychádza ako disharmonická.
Kombinujem techniky ošetrenia tak, aby na seba naviazali a aby klient zvládol všetky procesy uzdravovania.

Ak je to potrebné uplatním aj bezpečnú chiropraktiku.
Pre uľahčenie očisty po terapii naučím klienta používať aj telové sviečky.

Uplatním aj ošetrenie NLP. Vysvetlím a naučím, ako pomáha správne formulovanie slov a myšlienok riešeniu problémov v živote.

Klient sa dozvie, ako bude jeho telo reagovať v ďalsích dňoch po terapii.
Tieto informácie vychádzajú z toho, ako vnímam budúcnosť klienta = nedajú sa naštudovať z kníh.