Anjeli Reiki  » Otka » Terapia » Neriešiteľné situácie »

Neriešiteľné situácie

Každému, kto má pocit, že urobil všetko, čo mu bolo dostupné a pri tom sa nedostavil žiadny výsledok a nič v živote či v zdraví sa nezlepšilo, poskytnem niektorú variantu z techník, ktoré R.A.I. vyučuje.

Nakoľko som Majster essénskeho výcviku, smiem uplatniť aj niektorú z techník, ktoré každému záujemcovi poskytne výcvik majstrov essénskych.

Alebo uplatním niektorú z techník získaných absolvovaním relaxačných techník.
Tieto techniky sú "novinkou" v možnostiach ponúkaných autorom kurzov F.E.Eckardom Strohmom na Slovensku.
Klient sa dostáva k možnosti odhaliť, kde jeho vlastné podvedomie nesprávne vyhodnotilo situáciu a nasledne to prvé neprávne vyhodnotenie opraviť.
Nesprávne vyhodnotenia nastávajú do 6. rokov veku klienta. Nedá sa im predchádzať = nedá sa zabrániť tomu, aby podvedomie nesprávne vyhodnotilo situáciu.
Pri riešení nesprávneho vyhodnotenia je klient celý čas aktívne zapojený.

Absolvovanie 3. stupňa relaxačných techník ma oprávňuje vstúpiť do času krátko pred narodením klienta a pri závažných prípadoch do obdobia pred počatím.
Skúsenosti veľmajstra R.A.I. dostatočne vysvetľujú, prečo je takmer nezmyselné zdôvodňovať súčasné problémy so spojením s minulým životom.
Poukazuje to na neznalosť terapeuta.
Do každého života si každý človek volí svoje učebné procesy. Tie uzavrie na konci života. A do nového života volí nové.

Absolvovanie 4. stupňa relaxačných techník ma oprávňuje poskytnúť klientovi aj regresnú terapiu (ak to problém vyžaduje).

Po dokončení výcviku mága, môžem v "neriešiteľnej" situácii zhotoviť aj magický amulet.

Nie je mojím cieľom opísať techniku a vyzradiť zbytočne informácie.
Každému, kto má záujem vedieť o technike viac, odporúčam absolvovať priamo výcvik majstrov essénských a kurzy - semináre R.A.I.
V časti kurzy - semináre sa dozviete len základné informácie určené verejnosti.