Anjeli Reiki  » Otka » Terapia » Magický amulet »

Magický amulet

Po dokončení výcviku bielej mágie, zaraďujem do ponuky pre svojich klientov aj zhotovenie magického amuletu.
Tento amulet rieši konkrétnu situáciu, ktorá nastala v živote klienta.
Amulet pomôže zopakovať situácie, ktoré už nastali a človek ich nevyužil (nerozoznal partnera, keď ho stretol v 3 rokoch,... )

 

Ďalšia ponukou je aj špeciálna ochrana človeka pomocou magického amuletu.