Anjeli Reiki  » Otka » Terapia » Ďalšie terapie »

Ďalšie terapie

Navrhnem vám termín ďalšej návštevy. Druhú terapiu odporúčam do 15 dní, podľa závažnosti a naliehavosti problému, s ktorým ste sa na mňa obrátili. 

Terapiu si objednáte na mieste popr. sa dodatočne objednáte telefonicky.

Čas medzi návštevami sa postupne predlžuje.