Anjeli Reiki  » R.A.I. » Odnože Reiki »

Odnože Reiki

Na prelome rokov 1993 a 1994 boli vyškolení prví učitelia REIKI na Slovensku.

Mnohí ľudia pracujú bez členstva v R.A.I. kvôli polopravdám a neznalosti.

V ľudskej fantázii vykvitli pochybné odnože Reiki.
Ako Rainbow-Reiki, Karuna-Reiki, Tibet-Reiki,...
Egoistické zmýšľanie tých, ktorí cítia potrebu opravovať Boha, zlepšovať to, čo bolo a je dokonalé, spôsobuje absolventom nefunkčných kurzov a seminárov zneistenie, nesprávnu = zbytočne zdĺhavú cestu.
Niektorí "učitelia" dokonca vyučujú kurzy a semináre, ktoré ani nikdy neabsolvovali.

Kto potrebuje zlepšovať to, čo je dokonalé a overené ?
Ten, kto zabudol na podstatu.
Ten, kto vymýšľa ceremónie.
Učitelia R.A.I. sa dištancujú od takýchto seminárov a kurzov.
Učitelia R.A.I. sa dištancujú aj od konania týchto „učiteľov“.
Žiakov, ktorí boli takto „vyškolení ako učitelia“ a ďalej šíria nefunkčné kurzy a semináre NEAKCEPTUJÚ.
Absolventom, ktorí boli školení "učiteľom" bez oprávnenia, umožnia učitelia R.A.I. nápravu.

6.4.2001 sa uskutočnilo stretnutie učiteľov R.A.I.
Okrem iného riešilo pôsobenie jednotlivých učiteľov R.A.I. na Slovensku a v Čechách.
Právo školiť jednotlivé semináre obhájili len prítomní učitelia.

Podpora pre neoprávnených "učiteľov" je v rozpore s autorskými právami.
Aj v rozpore so všeobecnými morálnymi zásadami.
Je aj súhlasom s podvodom.


Ak : 
-máte pochybnosti o oprávnenom konaní niektorých učiteľov

-viete o neoprávnenom konaní a školení takýchto „učiteľov“

obráťte sa, prosím, na vedenie R.A.I. na Slovensku a v Čechách

info@rai-reiki.sk