Anjeli Reiki  » R.A.I. » R.A.I. na Slovensku »

R.A.I. na Slovensku

Na prelome rokov 1993 a 1994 boli vyškolení prví učitelia REIKI na Slovensku.
V roku 1995 vzniklo SLOVENSKÉ ÚSTREDIE R.A.I. zastúpené Mgr. Petrom Tóthom
a Ladislavom Broczkym.
Rozšírila sa paleta kurzov a seminárov ponúkaných R.A.I.


V roku 1998 nastala zmena v poverení vedenia ústredia :
F.E.Eckard Strohm poveril vedením slovenského ústredia Mgr. Petra Tótha.

12.9.2010 nastala zmena v poverení vedenia ústredia :
F.E.Eckard Strohm poveril vedením slovenského a českého ústredia R.A.I. - Antona Kuruca.

V júni 2017 nastala ďalšia zmena vo vedení R.A.I. Veľmajster Eckard Strohm odvolal Antona Kuruca, ktorý bol poverený vedením R.A.I. na Slovensku a v ČR a dočasne vedie R.A.I. sám. Prípadné informácie: info@rai-reiki.sk