Anjeli Reiki  » R.A.I. » Eckard Strohm »

Eckard Strohm

Založil R.A.I.
Uskutočnil potrebné reformy a očistu učenia REIKI.
Opravil chyby a omyly v učení REIKI.
Zaviedol zrozumiteľnosť, otvorenosť a slobodu REIKI.
Sprístupnil učenie REIKI.
Znížil ceny seminárov.
Odstránil ego myslenie, snahy po moci a peniazoch.
Rozšíril učenie REIKI o aktívnu stránku.
Vytvoril systém celistvej terapie pre komplexné vnímanie klienta.

Má vyhradené autorské práva na všetky kurzy a semináre ponúkané v R.A.I.