Anjeli Reiki  » R.A.I. » Členovia R.A.I. »

Členovia R.A.I.


veľmajster F.E.ECKARD STROHM
autor seminárov a kurzov R.A.I.
syn Emanuel

 

(JÓZSEF LÖDI, MECHTILD STROHM, F.E.ECKARD STROHM, Mgr. PETER TÓTH)

 

učitelia poverení F.E.Eckardom Strohmom k vyučovaniu kurzov a seminárov R.A.I.
absolventi kurzov a seminárov R.A.I.


veľmajster F.E.ECKARD STROHM
autor seminárov a kurzov R.A.I.
syn Emanuel


Christine s deťmi


Mechtild 


Manfred
vedúci všetkých Majstrov Esénskych


Cornelia


József Lödi
zástupca ústredia R.A.I. poverený medzinárodnými diplomatickými stykmi


Ferenc Dudás

e-mail: info@rai-reiki.sk