Anjeli Reiki  » R.A.I. »

Dejiny R.A.I.

DEJINY REIKI:
Novodobá história sa začala v druhej polovici 19. storočia

Poznatky získané na kurzoch a seminári za žiadnych okolností nenahrádzajú prácu kvalifikovaných odborníkov a zdravotných pracovníkov
a ani absolventom neumožňujú preberať ich odbornú a právnu zodpovednosť.

Absolvent má právo zaručené ústavou využiť poznatky získané absolvovaním kurzov a seminárov absolvovaných v R.A.I. k poradenskej činnosti v snahe pomôcť iným ľuďom


Dr. MIKAO USUI

Japonský kresťanský mních.
Objavil popis liečenia pomocou energie.
Pomenoval toto liečenie REIKI.
Pôsobil v Kyoto.

Vychoval rad svojich žiakov, ktorí sa stotožnili s filozofiou REIKI.

OSWALD WIRTH

Známy okultista, magnetizér, astrológ, hermetik, výskumník Tarotu, slobodomurár vysokého stupňa, veľmajster Reiki.
Ako mladý našiel v internáte benediktínov ročenku s článkom Rádu templárov "Zázračný doktor".
Pri štúdiu tejto ročenky bol spirituálne vysvätený za veľmajstra Reiki a môhol zasväcovať iných

R.A.I. predpokladá, že ročenka bola z toho istého zdroja, z ktorého čerpal aj Dr. Mikao Usui.
Podľa toho Reiki nie je výlučne japonským ale skôr veľmi starým liečebným umením, ktoré sa objavilo a prežívalo naraz na rozličných miestach.


Dr. HAYASHI

Nástupca Dr. Usuiho.
Založil v Kyoto kliniku REIKI.
Na klinike REIKI poskytovali klientom terapiu po dobu 24 hodín.

p. HAWAYO TAKATA

Klientka kliniky REIKI.
Po úspešnom vyliečení veľmi dlho naliehala na Dr. Hayashiho, aby smela absolvovať vzdelanie REIKI.
P. Hawayo Takata preniesla učenie REIKI z Japonska do Ameriky.

PHYLIPS LEI FUROMUTO

Vnučka p. Hawayo Takata.
Dostala ako ďalšia výuku veľmajsterky REIKI.
Neskôr túto funkciu prevzala.
Založila REIKI ALIANCE.
Prevzala pozíciu veľmajstra.

Dr. BARBARA WEBER-RAY

Ako veľmajsterka pôsobila, kým prevzala svoju úlohu veľmajsterky Phylips Lei Furomuto.
Založila AMERICAN INTERNATIONAL REIKI ASSOCIATION dnes THE RADIANCE TECHNIC.
Zbierajú vedecké dôkazy pôsobenia REIKI.


REIKI ASSOCIATION INTERNATIONAL R.A.I.

Vychádza z Nemecka od r. 1991.
Celosvetová organizácia.
Najväčšia organizácia terapeutov a liečiteľov.
Čisto ideová organizácia.
Členovia neodovzdávajú členský príspevok.
Členovia sú viazaní morálkou R.A.I.
Členovia prebrali a plne sa identifikujú so smerom výuky Dr. MIKAU USUIHO.
Členovia plne akceptujú filozofiu F.E.Eckarda Strohma aj jeho autorské práva.