Anjeli Reiki  » Otka » Otka Hobžová »

Otka Hobžová

Narodila som sa na Morave.
Tam som študovala Strednú pedagogickú školu v Boskovicích.
Prvé dva školské roky som pracovala ako učiteľka v Materskej škole na Morave.
Potom som už nasledovala manžela na Slovensko a ďalších 17 rokov som učila v MŠ v Trenčíne.

 Aj keď to vyžadovalo okrem iného nostifikačnú skúšku zo slovenčiny, neľutujem.
Práca s deťmi znamenala aj možnosť rozvíjať svoje schopnosti.
Najmä po absolvovaní alternatívnych kurzov.
4.8.1996 som absolvovala prvý kurz – REIKI 1.stupeň a stala som sa členkou R.A.I.

Od roku 1997 som pracovala ako asistentka pri terapiách
V roku 1999 som sa začala venovať len alternatíve.
Až do júla 2007 som pracovala ako asistentka pri terapiách a učiteľka kurzov REIKI a seminára ANJELI ATLANTÍDY 1.stupeň.

13.8.2007 začala zmena v mojom živote:
Po odporúčaní veľmajstra E.F.Eckarda Strohma pracujem samostatne.
Pracujem ako alternatívna terapeutka a učiteľka kurzov REIKI, AROLO, seminára ANJELI ATLANTÍDY 1.stupeň aj ANJELI ATLANTÍDY 1. stupeň "B" a od novembra 2010 aj ako učiteľka ADT (Aktívna duchovná terapia) 1. a 2. stupeň.
V januári 2010 som zahájila aj aktívnu službu ako kňaz Cirkvi Essénsko Kresťanskej = CEK.

V septembri 2012 som bola vysvätená za biskupku Cirkvi Essénsko Kresťanskej a poverená vedením Trenčianského biskupstva aj biskupstva v Českej republike.
Celebrujem Bohoslužby. Som oprávnená vykonávať krst aj krst Duchom svätým, udeliť Požehnanie partnerom, udeliť útechu chorým, vykonať rozlúčku so zosnulým = pohreb, požehnať dom aj vykonať všetky ostatné požehnania.

Podporou sú pre mňa :
-moja dcéra Michaela, ale aj rodičia a manžel
-klienti, ktorí prejavujú svojou spokojnosťou s tým, čo som im schopná sprostredkovať pri riešení ich problémov
-mnohí absolventi kurzov REIKI, seminárov ANJELI ATLANTÍDY aj Aktívnej Duchovnej Terapie a AROLO
-moji učitelia a z nich isto najviac veľmajster F.E.Eckard Strohm
-osobní priatelia
-veriaci, ktorí okrem iného prichádzajú aj na Bohoslužby, ktoré celebrujem
-kňazi CEK a diakoni CEK, ktorí pracujú v "mojom" biskupstve a šíria posolstvo CEK