Anjeli Reiki  » R.A.I. » Kurzy ponúkané R.A.I. » Návrat do svetla »

Návrat do svetla

Seminár o spoznaní zákonitostí života a smrti...
Pod vedením a s ochranou veľmajstra každý účastník prežije nezvyčajné okamihy.
Pochopí procesy duše vo všetkých súvislostiach života.
Spozná svet, do ktorého duša odchádza na konci života a porozumie týmto procesom.


Uvádzam len základné informácie.

Seminár vyučuje veľmajster F.E.Eckard Strohm.