Anjeli Reiki  » R.A.I. » Kurzy ponúkané R.A.I. » REIKI »

REIKI

Ako Reiki expandovalo, vytvorilo sa množstvo vetiev a rozdielov v učení Reiki a v jeho interpretácii
V ľudskej fantázii vykvitli aj pochybné odnože Reiki ako Rainbow-Reiki, Karuna-Reiki, Tibetské-Reiki,....
Egoistické zmýšľanie tých, ktorí potrebujú opravovať Boha, prináša výsledky, ktoré sa prejavujú negatívne, polopravdami a nevedomosťou.
Potom je veľa ľudí zneistených, vedených nesprávnou a teda zdĺhavou cestou.
V súlade s kontinuitou Reiki a po vyčistení výukových metód, R.A.I sa stala v medzinárodnom meradle lídrom vo výučbe Reiki.

1. stupeň
Základné princípy terapeutickej činnosti.
Začne vnímať psychológiu chorôb.
Pochopí vonkajšie aj vnútorné cesty REIKI.
Získa schopnosť sprostredkovať liečivú energiu sebe aj ďalším osobám, zvieratám a rastlinám.

2. stupeň
Osvojí si prácu so symbolmi.
Získa zvýšenie schopností nadobudnutých na prvom stupni.
Naučí sa prekonať bariéry vytvorené časopriestorom.

REIKI MAJSTER
Umožní absolventovi najmä vnútornú cestu k sebazdokonaľovaniu.
Mnohonásobne umocní a zvýši svoje vedomosti aj schopnosti.
Zvýši zodpovednosť za každý prejav života.

REIKI UČITEĽ
Dostáva schopnosť, zodpovednosť a právo učiť a zasväcovať nových žiakov.

Uvádzame len základné informácie o obsahu a technikách, ostatné informácie sa dozvie absolvent počas kurzov.

1., 2. stupeň REIKI a MAJSTER REIKI môžu vyučovať učitelia R.A.I., ktorí získali oprávnenie  od veľmajstra F.E.Eckarda Strohma
Stupeň UČITEĽ REIKI môže z poverenia veľmajstra F.E.Eckarda Strohma vyučovať iba József Lödi