Anjeli Reiki  » R.A.I. » Kurzy ponúkané R.A.I. » Kurzy v R.A.I. »

Kurzy v R.A.I.


ČO PRINESIE ABSOLVOVANIE KURZOV ŽIAKOVI?
1. Rozvoj osobnosti
2. Ochranu
3. Pomoc
4. Zvyšovanie schopností
5. Nových priateľov

KOMU ODPORÚČAME ABSOLVOVAŤ KURZY?
1. Masérom
2. Bioenergetikom - bioterapeutom
3. Kozmetičkám
4. Kaderníčkam
5. Zdravotníckym pracovníkom
6. Poradcom, ktorí sa stretávajú s ľuďmi
7. Učiteľom
8. Sociálnym pracovníkom
9. Všetkým ostatným

DÔVOD ABSOLVOVANIA KURZOV - SEMINÁROV?
1. Prestanete "rozdávať" svoju bioenergiu
2. Prestanete prijímať cudziu energiu
3. Ochránite seba aj iných pred únavou

KTO ROZHODUJE O OBSAHU KURZOV A SEMINÁROV?
1. VEĽMAJSTER
2. UČITEĽ, KTORÝ ZÍSKAL OPRÁVNENIE VIESŤ KURZ A SEMINÁR OD VEĽMAJSTRA
3. SKUPINA ABSOLVENTOV

* OCHOTA ABSOLVENTOV V PRAXI VYKONAŤ TO, ČO IM UČITEĽ VYSVETLÍ
* OCHOTA VŠETKÝCH ČLENOV SKUPINY POSTUPOVAŤ OD JEDNODUCHÉHO K NÁROČNÉMU