Anjeli Reiki  » R.A.I. » Kurzy ponúkané R.A.I. » VÝCVIK MAJSTROV ESSÉNSKYCH »

VÝCVIK MAJSTROV ESSÉNSKYCH

Základný výcvik sa skladá z 2 alebo 3 intenzívnych týždňov.
Získa nové vedomosti a skúsenosti.
Absolvuje prednášky, praktické cvičenia :
- prvá pomoc
- komunikácia
- esénske mantry
- tajné prstoklady
- terapeutické postupy
- práca s elementmi, živlami, zblúdilými dušami
-spirituálne techniky najvyššej úrovne
Naučí sa nové komunikačné cvičenia.
Získa vzdelanie dávnych mystických centier a škôl v odbornej teoretickej aj v praktickej rovine.
Prenáša jednotlivé techniky do každodennej praxe.
Naučí sa pracovať v tíme –pozorovať zmeny na iných.
Osvojí si všetky zručnosti okamžitým uplatňovaním.
Essénsky majster vie oddeliť podstatné od nepodstatného.
Essénsky majster sa nepovyšuje nad veci a diania.
Essénsky majster plne stojí na základoch skutočne prejavovanej reality.
Essénsky majster je súčasťou všetkého, čo mu umožňuje vnímať a spoznávať súvislosti.

Uvádzam len základné informácie o obsahu a technikách, ostatné informácie sa dozvie absolvent počas kurzov.

Seminár vyučuje veľmajster F.E.Eckard Strohm.