Anjeli Reiki  » R.A.I. » Kurzy ponúkané R.A.I. » Spoznaj Bielu mágiu »

Spoznaj Bielu mágiu

Náuka o silách.
Náuka o využití síl v prospech človeka pri dodržaní všetkých etických pravidiel života.

Uvádzam základné informácie o obsahu a technikách, ostatné sa dozvie každý účastník počas kurzu.

Seminár vyučuje veľmajstrom F.E.Eckard Strohm.