Anjeli Reiki  » R.A.I. » Kurzy ponúkané R.A.I. » Anjeli Atlantídy »

Anjeli Atlantídy

1. stupeň
Pochopí históriu prvého obdobia Atlantídy.
Naučí sa rituál, pomocou ktorého naviaže kontakt s anjelmi.

2. stupeň
Spozná nový spôsob rituálu pre kontakt s anjelmi.

3. stupeň
Dostane schopnosť, zodpovednosť a právo vyučovať 1. stupeň seminára.

Uvádzame len základné informácie o obsahu a technikách, ostatné informácie sa dozvie absolvent počas kurzov.

1. stupeň učitelia R.A.I. poverení veľmajstrom F.E.Eckardom Strohmom.
2. stupeň z poverenia veľmajstra F.E.Eckarda Strohma len Mgr. Peter Tóth
    a na jeseň 2011 rozhodne veľmajster, koho poverí vyučovaním ďalej
3. stupeň z poverenia veľmajstra F.E.Eckarda Strohma len József Lödi