Anjeli Reiki  » R.A.I. » Kurzy ponúkané R.A.I. » Relaxačné techniky »

Relaxačné techniky

Seminár o používaní rôznych stavov vedomia, rôzne postupy využívajúce hypnobilný stav, narábanie so sugesciami, čo je hypnóza....
Autor F.E.Eckard Strohm, veľmajster R.A.I., si vyhradil právo výberu účastníkov, je nutné sa dopredu písomne prihlásiť !


Uvádzam len základné informácie o obsahu a technikách, ostatné informácie sa dozvie absolvent počas kurzov.

Seminár má 5 stupňov.

Seminár vyučuje veľmajster  F.E.Eckard Strohm