Anjeli Reiki  » R.A.I. » Kurzy ponúkané R.A.I. » REIKI s ANJELMI »

REIKI s ANJELMI

Konkrétny návod k spolupráci s anjelmi počas terapií.
Seminár pre členov R.A.I.

Odporúčam absolvovať seminár ANJELI ATLANTÍDY (nie je nutnou podmienkou).

Podmienkou je absolvovanie kurzu REIKI 1.stupeň, prípadne REIKI 2.stupeň alebo REIKI Majster u učiteľa R.A.I.

Uvádzam len základné informácie o obsahu a technikách, ostatné informácie sa dozvie absolvent počas kurzov.

Seminár z poverenia veľmajstrom F.E.Eckardom Strohmom vyučuje len József Lödi