Anjeli Reiki  » R.A.I. » Kurzy ponúkané R.A.I. » CHIROPRAKTIKA »

CHIROPRAKTIKA

Spozná základy anatómie ľudského tela.
Naučí sa uplatňovať bezpečné metódy k náprave problémov tela.

Uvádzam len základné informácie o obsahu a technikách, ostatné informácie sa dozvie absolvent počas kurzov.

Seminár vyučuje Jozsef Lödi.