Anjeli Reiki  » R.A.I. » Kurzy ponúkané R.A.I. » BABANDI »

BABANDI

Spozná rôzne formy dotykov na rôznych častiach tela.
Naučí sa uplatňovať všetky tieto dotyky.
Spozná spôsob, ako pomocou dotykov harmonizovať telo, myseľ a emočné stavy.
Pochopí, ako pomocou dotykov dosiahnuť vyváženú jednotu.

Uvádzam len základné informácie o obsahu a technikách, ostatné informácie sa dozvie absolvent počas kurzov.

Seminár vyučuje veľmajster F.E.Eckard Strohm