Anjeli Reiki  » R.A.I. » Kurzy ponúkané R.A.I. » ATLANTIS AROLO TIFAR »

ATLANTIS AROLO TIFAR

Je to majsterský stupeň AROLA 1. stupeň
Naučí sa odlišnú formu testovania.
Osvojí si prácu s programovanou súpravou kryštálov.

2. stupeň
Pochopí špeciálne techniky ošetrovania.
Spozná prácu so špeciálne programovanou súpravou ametystových kryštálov.

Uvádzam len základné informácie o obsahu a technikách, ostatné informácie sa dozvie absolvent počas kurzov.

1. aj 2. stupeň vyučuje veľmajster F.E.Eckard Strom v spolupráci s Józsefom Lödim a Antonom Kurucom.