Anjeli Reiki  » R.A.I. » Kurzy ponúkané R.A.I. » ATAJA »

ATAJA

Príjme 22 zasvätení.
Naučí sa 22 charakteristických polôh tela.
Začne spájať polohy tela s jednotlivým stupňom poznania.
Spojením mysle, pocitov a polohy tela zvýši úroveň vedomia.
Pomáha uvedomiť si životné poslanie.

Uvádzam len základné informácie o obsahu a technikách, ostatné informácie sa dozvie absolvent počas kurzov.

Seminár vyučuje veľmajster F.E.Eckard Strohm , Mechtild Strohm a József Lödi.