Anjeli Reiki  » R.A.I. » Kurzy ponúkané R.A.I. » ADT »

ADT

1. stupeň AKTÍVNA DUCHOVNÁ TERAPIA
Získa základy práce s energiou.
Pochopí psychológiu chorôb, zákon karmy.
Získa schopnosť diagnostikovať.
Naučí sa rozličné spôsoby ošetrenia.

2. stupeň AKTÍVNA DUCHOVNÁ TERAPIA
Pochopí techniky sebaošetrenia.
Naučí sa techniku práce pomocou kryštálov.
Naučí sa komunikovať so svojim duchovným pomocníkom.

3. stupeň AKTÍVNA DUCHOVNÁ TERAPIA
Prehĺbi si doterajšie schopnosti ošetrovať.
Naučí sa ďalšie spôsoby ošetrovania.

4. stupeň AKTÍVNA DUCHOVNÁ TERAPIA
Pochopí intenzitu práce duchovných pomocníkov.
Spozná PSÍ - CHIRURGIU.

5. stupeň AKTÍVNA DUCHOVNÁ TERAPIA
Oboznámi sa so špeciálnymi terapeutickými technikami.
Učiteľský stupeň.

Uvádzame len základné informácie o obsahu a technikách, ostatné informácie sa dozvie absolvent počas kurzov.

1.a 2. stupeň môžu vyučovať učitelia R.A.I. poverení F.E.Eckardom Strohmom
3. stupeň na základe poverenia vyučuje Mgr. Peter Tóth a dočasne je poverený na základe žiadosti aj József Lödi
4. a 5. stupeň vyučuje na základe poverenia výlučne József Lödi