Anjeli Reiki  » Otka » Konzultácia » I GING »

I GING

Konfucius :
"Ak by som mohol nechať predĺžiť svoj život,
 venoval by som štúdiu I Ging-u 50 rokov.
 Vyhol by som sa takto veľkému množstvu chýb."

I Ging je stará čínska metóda.
Začiatok je datovaný do 2. st. pr. n. l.

Základom práce je položenie otázky.
Tomu je potrebné venovať pozornosť.
Otázka musí byť presná a jednoznačná.

Odpoveď, ktorú spracujem, podáva dokonalé vysvetlenie situácie aj s návodom, ako situáciu riešiť:
Odporúčam znenie odpovedí rešpektovať.

Mám veľa skúseností, ktoré som nadobudla vďaka klientom:
a) úžasná úľava, keď pomocou odpovede pochopili súvislosti a využili návod na riešenie situácie
b) poučenia, ktorými prechádzali tí, ktorí sa I Ging-u vysmievali
c)
očakávanie odpovede I Ging-u v ťažkej situácii života
d) odmietnutie I Ging-u odpovedat, keď človek predtým odpoveď dostal, vysmieval sa z nej a nevyužil návod. V takom prípade radím : nepýtajte sa.

Výuka I Ging-u patrí do vzdelania Majstrov esénskeho výcviku.