Anjeli Reiki  » Otka » Konzultácia » Kabala »

Kabala

Kabala
-umožní pochopiť ciele vlastného života

Pomocou kabaly vypočítam životné úlohy, ktoré si človek zvolil do súčasného života.
Potrebujem k tomu meno, rodné priezvisko a dátum narodenia.

Je možné vypočítať aj spoločné úlohy :
-partnerov
-detí a rodičov
-priateľov
-spolupracovníkov
-spoločenstva
-umožní príliv energie v súvislosti s danosťami človeka
- vysvetlí, prečo dochádza k zadržiavaniu nevyužívanej energie
- odhalí súvislosti medzi zdravím človeka a jeho životnými úlohami

Výuka kabaly patrí do vzdelania Majstrov essénskeho výcviku.