Anjeli Reiki  » Otka » Konzultácia » Individuálna konzultácia »

Individuálna konzultácia

Zdôverte sa so svojim problémom bez predsudkov a bez zábran.
Alternatíve sa venujem od roku 1996.

 

Poznám problémy, ktoré priviedli mnohých ľudí za mnou, keď iná pomoc zlyhala a poznám aj výsledky, ktoré som smela sprostredkovať.

Úvodný rozhovor pomôže aj k tomu, aby som Vás lepšie spoznala. 
Klient sa dozvie základ disharmonickej príčiny.
Dozvie sa, prečo a ako sa telo prispôsobilo príčine.
Uvedomí si prvé pocity, začína spolupracovať.
Každý človek lepšie napreduje, keď vníma vlastné pocity. Na nich sa môže presvedčiť, či niečo vníma, či je výsledok lepší,...

-Navrhnem aj iné ako terapeutické ošetrenie, ak to bude vhodné.
-Uplatním aj ošetrenie NLP.

Vysvetlím a naučím, ako pomáha správne formulovanie slov a myšlienok riešeniu problémov v živote.
Sprostredkujem presné odpovede na konkrétne otázky.

K odpovediam smerujúcim do minulosti uplatňujem I Ging
K odpovediam do budúcnosti uplatním výklad Orakula.
Vyhotovím analýzu životných predpokladov vychádza z dátumu narodenia a mena klienta (jeho partnera, detí, kolegov,....)

 

pomáha rozoznať :

-životnú úlohu
-spôsoby správania
-dohodnuté úlohy (s inými ľuďmi)
-sprostredkujem astrologický horoskop