Anjeli Reiki  » Otka » Kalendár » Bohoslužby »

Kalendár podujatí a kurzov


  

Bohoslužba CEK a OTCE TERMÍN: 30.05. 2020
MIESTO KONANIA: Trenčín, Nábrežná 15
biskup CEK, Otília Hobžová

DETAILY:
17.00

Bohoslužba CEK a OTCE TERMÍN: 13.06. 2020
MIESTO KONANIA: Trenčín, Nábrežná 15
biskup CEK, Otília Hobžová

DETAILY:
17.00

Bohoslužba CEK a OTCE TERMÍN: 27.06. 2020
MIESTO KONANIA: Trenčín, Nábrežná 15
biskup CEK, Otília Hobžová

DETAILY:
17.00