Anjeli Reiki  » Otka » Kalendár » Bohoslužby »

Kalendár podujatí a kurzov


  

Cirkvi Essénsko – Kresťanskej a Rádu Kráľovnej Nebies TERMÍN: 24.11. 2018
MIESTO KONANIA: penzion ASTON Trenčianské Stankovce
biskupka CEK Otka Hobžová

DETAILY:
o 17.00h

Vianočná Bohoslužba Cirkve Essénsko – Kresťanskej a Rádu Kráľovnej Nebies TERMÍN: 15.12. 2018
MIESTO KONANIA: penzion ASTON Trenčianské Stankovce
biskupka CEK Otka Hobžová

DETAILY:
o 17.00h