Anjeli Reiki  » Otka » Kalendár » Kalendár R.A.I. »

Kalendár podujatí a kurzov


Ak máte záujem, prihláste sa, prosím, na kurzy – semináre, aby som mohla informovať Antona Kuruca povereného vedením RAI na Slovensku a v Čechách aj Józsefa Lödiho povereného medzinárodnou koordináciou RAI o tom, aké kurzy – semináre potrebujeme naplánovať na ďalší rok.

Vyberajte, prosím, z ponuky kurzov – seminárov RAI :
Anjeli Atlantídy 2.st.
Aktívna duchovná terapia 3.st.
Ataja
Babandi
Chiropraktika
Biela mágia 1.st.
Relaxačné techniky 1.st.

Uveďte, prosím, svoje meno, adresu, kontakt na seba a to, o ktorý kurz – seminár máte záujem.

Aktuálne termíny zverejním dodatočne = po dohode s vedením RAI. ŽIADNE PRIPRAVOVANÉ KURZY