Anjeli Reiki  » Informácie » Veľký anjelský rituál »

Veľký anjelský rituál

Poslanie Veľkého anjelského rituálu:
sprostredkovať ľuďom neobyčajnú možnosť liečenia anjelmi starobylým rituálom z čias Atlantídy
Organizácia :
platí zvyk, že ako prvé idú na ošetrenie deti po deťoch budú môcť prísť na vyhradené miesto
onkologickí pacienti a inak ťažko chorí ľudia potom všetci ostatní, ktorí sa chcú nechať liečiť anjelmi

PROSÍM, počas rituálu rešpektujte pokyny organizátorov
Kto sa môže aktivne zapojiť do rituálu :
- MAJSTER Reiki
- absolvent AROLO TIFAR 2.stupeň
- učitelia Reiki, AROLO, ADT a Anjeli Atlantídy
- essenski Majstri

Veľký Anjelský Rituál 22.06.2014
-prebiehal od 15:00 do 18:55
-počas rituálu bolo ošetrených 560 ľudí
-priamo na mieste vstal 1 pán, ktorého priviezli na kolieskovom kresle, na vlastné nohy a urobil niekoľko krokov
pred ošetrením zdôrazňoval, že on na anjelov neverí
tak jednoznačne preukázal to, že v R.A.I. používame techniky, ktoré sprostredkujú výsledky
to znamená, že výsledky neprináša viera ale technika
v tomto prípade kontakt so silou 144 anjelov

Prihláste sa
Kde sa môžete prihlásiť k tomu, že chcete aktívne pracovať :
Mgr. Martin Fučík martinfucik11@gmail.com

Ďalšie informácie :
vždy aktuálne doplním