Anjeli Reiki  » Informácie » Kniha Anjeli Atlantídy »

Kniha Anjeli Atlantídy

Oznamujeme všetkým žiakom a priateľom, že druhé vydanie knihy veľmajstra Eckarda Strohma ANJELI ATLANTÍDY je opäť dostupné.

Kniha vyšla v českom vydaní a je možné ju kúpiť poprípade aj objednať na
www.rai-reiki.sk

Až rozhodne veľmajster o ďalšom vydaní, budem vás informovať.

Andělé Atlantídy 1.diel


Učenie majstrov Atlantídy 2.diel


(c) VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ
dotlač, každá forma optického, akustického a elektronického zaznamenávania, vysielania, uchovávania, rozmnožovania a odovzdávania
v každej forme, použitie akýmkoľvek spôsobom, aj čiastočné použitie, použitie k prednášajúcej a školiacej činnosti, použitie na inú zárobkovú aj nezárobkovú činnosť, JE MOŽNÉ JEDINE S PÍSOMNÝM SÚHLASOM MAJITEĽA AUTOTORSKÝCH A VYDÁVATEĽSKÝCH PRÁV ROZŠIROVANIE OBSAHU A FORMY BEZ UVEDENIA A POVOLENIA AUTORA A MAJITEĽA AUTORSKÝCH A VYDÁVATEĽSKÝCH PRÁV JE V ROZPORE S AUTORSKÝM ZÁKONOM č.383/1997 Zb032 / 743 6806 0949 807 693