Anjeli Reiki  » Otka » Práca kňažky CEK » Duševná útecha »

Duševná útecha

-Absolvovala som kňažský výcvik a bola som vysvätená ako kňažka CEK.
-Súčasťou môjho poslania je duchovná útecha. 
  V ťažkých životných situáciách môžu nastať chvíle, keď sa človek potrebuje zdôveriť či len vyrozprávať z toho, čo prežíva.
-A mojou povinnosťou je, zachovať aj spovedné tajomstvo.

-Celebrujem už aj pravideľné Bohoslužby CEK v Trenčíne.
-Ako kňaz CEK som oprávnená vykonávať :
 krst
 sobáš
 útechu ťažko chorým
 pohreb