Anjeli Reiki  » CEK » CEK ciele  »

CEK ciele

Hlavný cieľ CEK :

SPROSTREDKOVAŤ, UKÁZAŤ A PRAKTIZOVAŤ OBSAH ESSÉNSKEJ NÁUKY.

Ďalšie ciele CEK :

1. Sprostredkovať pôvodné radostné kresťanské posolstvo v zmysle skutočného významu
    slova evanjelium = radostné posolstvo.
2. Slávenie Bohoslužieb v ich pôvodnej forme = prijímaním lásky
    Boha prosíme, aby nechal prúdiť svoju lásku do chleba a vína.
3. Podpora vedomia, že sme jedna rodina.
4. Podpora tolerancie, rešpektu a akceptovania vieroúk navzájom.
5. Uctie k Božiemu dielu.
    Úctou ku všetkým ľuďom, zvieratám a rastlinám.
6. Úcte k osobnej duchovnej, psychickej a fyzickej slobode každého človeka.
7. Viesť k všeobjímajúcej Božej láske a absolútnej dôvere k Bohu.
    Pomocou radosti, nádeje a oddanosti ľuďom, zvieratám a rastlinám.
8. Podporovať a posilňovať spojenie jednotlivca s Bohom.
    Prostredníctvom vedomého kontaktu s anjelmi.
    Riadením sa podľa 10 prikázaní Kristovej doby.