Anjeli Reiki  » CEK » CEK náuka viery »

CEK náuka viery

CEK uznáva :
-slobodu jednotlivca alebo skupiny jednotlivcov
-právo na vlastný spirituálny rozvoj
-náboženskú slobodu
  ako najvyššie a nevyhnutné hodnoty.
Osobná sloboda končí tam, kde je celkom alebo čiastočne obmedzená.

Veríme v Boha milujúceho Otca.
Ktorý považuje ľudí za svoje deti:
A tie svoje deti ľúbi a podporuje v rozvoji bez toho, aby ich trestal a hrozil im.

Veríme v trojjedinosť Boha v podobe Otca, Krista a Ducha svätého.

Veríme v osobu Ježiša, ktorý vo svojej ľudskej existencii prezentoval dovtedy nepoznanú Kristovu silu.
A preto je právom označovaný ako Syn Boží.

Veríme v Ducha svätého - materskú časť Boha.

Veríme v Máriu - matku Ježiša - Kráľovnú anjelov.

Vieme o existencii anjelov a veríme v ich pomoc nám ľuďom.