Anjeli Reiki  » CEK » CEK rozvoj »

CEK rozvoj

Pod vedením PAX Immanuela II. rozhodla Medzinárodná konferencia biskupov o verejnom pôsobení.
Rozhodli aj o zachovaní blízkosti k rímsko-katolíckej cirkvi.
Obe cirkvi majú totiž rovnaké korene = Esénov.

 


 

r. 2001
Bola založená Maďarská Essénska Cirkev.
Podľa maďarského cirkevného zákona je samostatná a štátom uznávaná cirkev.
PAX Immanuel II. Bol Maďarskou Essénskou cirkvou zvolený za primasa.

r. 2004
CEK sa stala uznávanym členom Parlamentu svetových náboženstiev UNESCO.
Od vtedy spolupracuje CEK nepretržite v pracovných skupinách pre mier a porozumenie pri UNESCO.
V tomto roku sa CEK stala aj štátom uznávanou cirkvou v Španielsku.

V ďalších rokoch prenikla CEK do :

Švajčiarska, Rakúska, Španielska, Čile, Argentíny, Peru, Mexika, Brazílie, Angoly, USA, Švédska, Fínska, Nemecka, Anglicka, Portugalska, Francúzska, Chorvátska, Ruska, Srbska, Rumunska, Belgicka a Ekvádoru.

r. 2005
Bola založená Akadémia pre teológiu a náboženskú náuku.
CEK sa stala spoluzakladateľkou Rádu Kráľovnej Nebies.
Rád sa venuje uctievaniu Panny Márie.
Rád má zastúpenie v Nemecku, Maďarsku, Rumunsku, Španielsku a na Slovensku.


r. 2009
Na Slovensku boli vysvätení prví kňazi a kňažky.
Slovenskí kňazi a kňažky získali od PAX Immanuela II oprávnenie celebrovať Bohoslužby.

r. 2012
28.09.2012 som bola vysvätená za Biskupku CEK a z rozhodnutia Krajinskej Arcibiskupky CEK som bola poverená vedením biskupstva Trenčín a Česká republika.