Anjeli Reiki  » CEK » CEK založenie »

CEK založenie

Cirkev Essénsko Kresťanská CEK

Bola založená 10.6.1971.

článok o Cirkvi Essénsko Kresťanskej (CEK) 

Zakladajúci členovia vyznávali rovnaké ideály :

VŠETCI SME JEDNA ĽUDSKÁ RODINA.

Zakladatelia chceli vytvoriť spoločenstvo, v ktorom by sa všetci mohli spojiť a spoločne sláviť Boha.


Už od roku 1948 sa stretávali ľudia, aby po vzore Esénov komunikovali s anjelmi.
Mnohí disponovali ojedinelými spirituálnymi schopnosťami.
Tak sa uskutočnila vôľa Boha :
ODOVZDANIE ABSOLÚTNEJ A LÁSKYPLNEJ ODDANOSTI PROSTREDNÍCTVOM ANJELOV

21.10.1999 bol Medzinárodnou konferenciou biskupov zvolený za predstaviteľa CEK PAX Immanuel II.
Voľbe predchádzal rozhovor s anjelmi a Duchom svätým.
21.11. bol PAX Immanuel II. slávnostne vysvätený.
Vysvätili ho biskupi, ktorí sú oprávnení tento rituál vykonať.