Anjeli Reiki  » ARCIBISKUPSTVO » Spolupráca s regionálnou Abatyšou »

Spolupráca s regionálnou Abatyšou

Arcibiskupka CEK úzko spolupracuje s Rádom Kráľovnej Nebies formou účasti na Ružencovom kruhu, ktorý organizuje regionálna Abatiša. Spoločné modlitby Ruženca smerujeme k Matke Božej s konkrétnou prosbou tak, ako ľudia potrebujú. Stretnutia Ružencového kruhu sa môže zúčastniť ktokoľvek. Ak máte záujem, informujte sa, prosím : hobzova13@gmail.com