Anjeli Reiki  » ARCIBISKUPSTVO » Domáce Bohoslužby kňazov »

Domáce Bohoslužby kňazov

Domáce Bohoslužby sú určené pre:
-pre uzavretú spoločnosť
-pre rodinných príslušníkov
-na prosbu priateľov u nich doma, na chalupe,....
-pri príležitosti udelenia požehnaní (partnerom, deťom, záhrade, domu,...)
-pri príležitosti krstu (integračný alebo krst Duchom svätým)