Anjeli Reiki  » ARCIBISKUPSTVO » Ciele »

Ciele

Arcibiskupka CEK sa zamerala na tieto ciele :

1. priblížiť ľuďom Bohoslužby CEK
-nechať ľudí, aby si zobrali do srdca to, čo ich pri Bohoslužbe osloví
-dopriať ľuďom možnosť, aby do svojich spoločenstiev preniesli to, čo ich u CEK oslovilo

 

2. poskytnúť ľuďom, ktorí prichádzajú na Bohoslužby rôzne požehnania a krsty
-integračný krst
-krst Duchom svätým, Krst Svetlom
-požehnanie :
detí
nastávajúcej matky
matky pred pôrodom
domu
chorého
požehnanie svätého Blažeja

3. poskytnúť rôzne požehnania zvieratám a rastlinám
-požehnanie zvierat
-požehnanie úrody
-Mariánske slávnosti (požehnanie rastlín)

 

4. poskytnúť ľuďom požehnanie partnerstva (sobáš), aby mohli prežívať spoločný partnerský život pod najvyššou ochranou Boha
-pre partnerov, ktorí vstupujú do spoločného života
-pre partnerov, ktorí spolu žijú a chcú, aby ich toto požehnanie sprevádzalo

5. podporovať rodinu
-tak, aby rodičia mohli získať rady, pomoc, povzbudenie aj formou duchovnej útechy
-v tom, aby deti sprevádzalo požehnanie aj krst
-tlmočením prosieb ľudí pri Bohoslužbe


6. podporovať šťastie a rozvoj detí, ktoré prichádzajú na Bohoslužby CEK
-požehnaniami
-tlmočením prosieb detí

7. prinášať duchovnú útechu, pomoc aj požehnanie chorým, opusteným, starým či ohrozeným ľuďom
-požehnaním chorým
-duchovnou útechou
-tlmočením prosieb pri Bohoslužbe

8. podporovať začínajúcich diakonov a kňazov
-požehnaním
-možnosťou spolucelebrovať Bohoslužbu
-odborným vedením

 

9. podporiť ženy v tom, aby so sestrami kňazkami Rádu Kráľovnej Nebies šírili posolstvo a ochranu Matky Božej
-povzbudzovaním, keď sa žena rozhoduje
-prezentáciou rituálov Rádu Kráľovnej Nebies
-kontaktom s abatišou Rádu Kráľovnej Nebies
-kontaktom so sestrami – kňazlami a sestrami Rádu Kráľovnej Nebies