Anjeli Reiki  » ARCIBISKUPSTVO » Arcibiskupka »

Arcibiskupka

"Nádej v beznádeji s Bohom v srdci"

Otka Hobžová

 

arcibiskupský erbV máji 2004 som absolvovala 1. stupeň výcviku essénov. A na ňom bola ohlásená Bohoslužba. Nevedeli sme vtedy o CEK nič. Čakali sme na niečo, o čom sme nemali ani poňatia. Do dverí vošla ako prvá Kornelia. Žena a kňaz !
Mala som pocit, že moje srdce sa na chvíľu zastavilo. Cítila som neopísateľnú radosť a bolesť v jednom okamihu. Uvedomila som si, že „TOTO POZNÁM“. Prežívala som pocit, že nejaká časť vo mne sa rozpamätáva na to, čo mi je dôverne známe a blízke. Plakala som plačom, ktorý sa nedal zastaviť a prinášal mi zároveň obrovskú úľavu. A pri tom som si uvedomovala nekonečnú túžbu zažívať to isté, čo prežívali tí, ktorí Bohoslužbu vtedy celebrovali.
Kým PAX Immanuel II. dočítal prvú modlitbu, mala som šaty mokré od sĺz, ktoré mi tiekli z očí. A v srdci som mala hlboký mier.
Presne v tento okamih sa zobudila moja tichá túžba stať sa kňazkou CEK.

A bol september 2007. Kľačala som pred Manfredom a práve som bola vysvätená za diakona CEK. Bol 29. september ale roku 2009. Kľačala som pred PAX Immanuelom II. Stala som sa kňazkou CEK. Vtedy ma už nič nemohlo zastaviť. Tá sloboda, ktorú som v sebe cítila bola plná odvahy a chcela von. Medzi ľudí, ktorí už niekoľko rokov odo mňa počúvali, aké neopakovateľné pocity vnímam pri každej Bohoslužbe, ktorú celebroval PAX.

A tak som sa rozhodla : začínam !
Prvé Bohoslužby som v Trenčíne celebrovala dokonca bez ornátu (nebol ešte ušitý). S priateľmi kňazmi pre nedočkavých priateľov z Trenčína a Moravy. Každá Bohoslužba prinášala nové zážitky a skúsenosti.......
V apríli 2012 za mnou prišiel v Maďarsku PAX Immanuel II. a povedal mi : “Prišli za mnou Iveta a Adéla a práve ma požiadali, aby som ťa vysvätil za biskupku CEK. Ja súhlasím. Večer sa pozhováram s Bohom a predpokladám, že On bude súhlasiť tiež.“ A už som mu iba vďačne plakala v náručí. Znovu bol september. Rok 2012. bola som vysvätená za biskupku CEK.
Toto bola moja cesta v CEK. Som vďačná za každý okamih, ktorý som na nej prežila.

Ako biskupka Trenčianského kraja a Českej republiky od začiatku s láskou spolupracujem s Rádom Kráľovnej Nebies. Prvý rituál Matky Božej viedla abatiša Rádu Kráľovnej Nebies Iveta Henzelyová práve v Trenčíne už v roku 2010.
Vďaka tomu, že vediem medzinárodné Biskupstvo CEK, spolupracujem aj s Krajinskou Abatišou Řádu Královny Nebes ČR Jiřinou Šťastnou.
Jedným z mojich cieľov je šírenie posolstva Rádu Kráľovnej Nebies a povzbudzovať ženy, keď sa rozhodnú pre vstup do Rádu.
S láskavým súhlasom Krajinskej Abatiše Rádu Kráľovnej Nebies Ivety Henzelyovej sa sestry a kňažky Rádu aktívne zúčastňujú Bohoslužieb CEK, a tak sa podieľajú na činnosti Biskupstva. V súčasnosti má Rád Kráľovnej Nebies už svoje zastúpenie v Trenčíne v regionálnej Abatiši Miroslave Hájkovej.

12.03.2017 mi PAX Immanuel II. oznámil, že od 01.04.2017 budem vymenovaná za Arcibiskupku CEK.